แบบทดสอบก่อนเรียน

 
บทที่
องค์ประกอบของโปรแกรม Photoshop CS3
บทที่
การสร้างตัวอักษรประกอบภาพ
1
4
บทที่
การจัดการไฟล์รูปภาพ
บทที่
การปรับแต่งและตัดต่อภาพ
2
5
    Working Area
บทที่
การปรับแต่งส่วนของรูปภาพ
3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       

คำศัพท์ที่ควรรู้ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

แบบทดสอบหลังเรียน